Beeldmateriaal

Graag wijzen wij u op het volgende: alle tekst, afbeeldingen, interfaces, foto's van producten van Hunter Douglas of anderszins, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek en artwork ("de Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur en/of de selectie, van dergelijke Inhoud, weergegeven op de Website is eigendom van of in licentie gegeven aan Hunter Douglas en/of haar gelieerde ondernemingen (tezamen "Hunter Douglas"). De inhoud mag worden gebruikt, doch uitsluitend ten behoeve van de promotie van LUXAFLEX®producten. Elk ander gebruik van de Inhoud van de Websites is strikt verboden. Het materiaal en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van (het betrokken dochterbedrijf van) Hunter Douglas, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor meer informatie over het gebruik van de materialen, onze handelsnamen en logo’s zie de brochure “Richtlijnen voor Wederverkopers”

richtlijnen voor gebruik logo en foto’s (pdf)

The Art of Window Styling